Anketa

Koje podatke tražite na ovim stranicama?
  Kontakt podatke

  Vijesti iz rada LAG-a

  Općenite vijesti


Rezultati

Najava natječaja za LIFE program


LIFE program je financijski instrument EU za okoliš i klimatske aktivnosti.


Cilj LIFE programa: doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politike i zakonodavstva iz područja okoliša i klime kroz su-financiranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.


Potprogram OKOLIŠ ima tri prioritetna područja:


- Okoliš i učinkovitost resursa (demonstracijski; pilot);


- Priroda i biološka raznolikost (najbolje prakse; demonstracijski; pilot);


- Upravljanje okolišem i informacije (Informiranje, podizanje svijesti i širenje informacija).


Potprogram KLIMATSKE AKTIVNOSTI ima tri prioritetna područja:


- Ublažavanje klimatskih promjena (najbolje prakse; demonstracijski; pilot);


- Prilagodba klimatskim promjenama (najbolje prakse; demonstracijski; pilot);


- Upravljanje i informacije na području klime (Informiranje, podizanje svijesti i širenje informacija).


Najviša stope EU sufinanciranja je 60% prihvatljivih troškova, osim za prioritetno područje „Priroda i bioraznolikost“ gdje je moguće i do 75% za projekte koji se bave prioritetnim staništima ili vrstama u svrhu provedbe Direktive 92/43/EEZ ili vrstama ptica koje prioritetom za financiranje smatra Odbor za prilagođavanje tehničkom i znanstvenom napretku.


Rokovi za podnošenje prijava za tradicionalne projekte razlikuju se po prioritetnim područjima, a podnose se putem eProposal online alata.


Rokovi prema Europskoj komisiji:


Klima – 7. rujan 2017. g.


Okoliš i učinkovitost resursa – 12. rujan 2017. g.


Priroda i biološka raznolikost – 14. rujan 2017. g.


Upravljanje okolišem i informiranje – 14. rujan 2017. g.Objavljeno: 12.5.2017.


LEADER