Anketa

Koje podatke tražite na ovim stranicama?
  Kontakt podatke

  Vijesti iz rada LAG-a

  Općenite vijesti


Rezultati

Lokalna razvojna strategija LAG-a Sjeverna Bilogora

Lokalna razvojna strategija_06.03.2018.

Dodatak 1. Naselja LAG-a Sjeverna Bilogora

Dodatak 2. NATURA 2000 u LAG-u Sjeverna Bilogora

Dodatak 3. Razrada SC1 LRS LAG-a Sjeverna Bilogora_05.03.2018

Dodatak 4. Razrada SC2 LRS LAG-a Sjeverna Bilogora_05.03.2018

Dodatak 5. Razrada SC3 LRS LAG-a Sjeverna Bilogora_05.03.2018

Dodatak 6. Kriteriji odabira PP LRS LAG-a Sjeverna Bilogora 05.03.2018

Dodatak 7. Popis sudionika u izradi LRS LAG-a Sjeverna Bilogora

Dodatak 8. Struktura partnerstva LAG-a Sjeverna Bilogor

Dodatak 9. Rizici provedbe LRS LAG-a Sjeverna Bilogora

Dodatak 10. Popis kratica

Dodatak 11. Opis uključenosti lokalnih dionika u prvu izmjenu LRS-a

Dodatak 12. Baza projektnih ideja

Dodatak 13. Tablice koje prikazuju opće zemljopisne značajke i položaj područja

Dodatak 14. Povijest organizacije i dosadašnja iskustva LAG-a u provedbi projekata

LEADER