Anketa

Koje podatke tražite na ovim stranicama?
  Kontakt podatke

  Vijesti iz rada LAG-a

  Općenite vijesti


Rezultati

Općina Nova RačaSjedište: Nova Rača

Adresa: Trg Stjepana Radića 56

Telefon: 043/886 - 036

E-mail: juo@nova-raca.hr

Web stranica: www.nova-raca.hr

Općina Nova Rača se prostire na površini od 92,73 km2, a u trinaest naselja živi 3.434 stanovnika prema popisu iz 2011. godine. Općina je smještena u nizini između ceste Bjelovar-Daruvar i rijeke Česme. Udaljena je od Bjelovara 18 km. Općina Nova Rača obuhvaća područje naselja: Bedenik, Bulinac, Dautan, Drljanovac, Kozarevac Račanski, Međurača, Nevinac, Nova Rača, Orlovac, Sasovac, Slovinska Kovačica, Stara Rača i Tociljevac. Dan Općine Nova Rača obilježava se 20. Travnja.

Nova Rača je danas sjedište istoimene Općine koja je nositelj brojnih društvenih događanja, od samog Dana Općine do susreta folklora, likovnih kolonija, moto utrka za prvenstvo Hrvatske itd.

Na području Općine postoji nekoliko vrhunskih proizvođača rasplodne stoke i mlijeka. Općina Nova Rača prodala je 334 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države čime su poljoprivrednici djelomično zadovoljili potrebe za daljnji razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
Od gospodarskih subjekata na području Općine Nova Rača nalazi se više manjih pogona i obrtničkih radionica, uglavnom metalske i gumarske branše, kao i više subjekata uslužne djelatnosti.

Načelnik Općine Nova Rača je Darko Knežić (HSS).

Zamjenik načelnika Općine Nova Rača je Dražen Kateković (HSS)

LEADER