Anketa

Koje podatke tražite na ovim stranicama?
  Kontakt podatke

  Vijesti iz rada LAG-a

  Općenite vijesti


Rezultati

Općina Veliki GrđevacSjedište : Veliki Grđevac

Adresa: Trg Mate Lovraka 3, Veliki Grđevac

Telefon: 043/461 666, 043/461-609

E - mail: opcina-veliki-grdjevac@bj.t-com.hr

WEB STRANICA: www.veliki-grdjevac.hr

Načelnik Općine Veliki Grđevac je Marijan Dautanac.

Veliki Grđevac, sjedište općine Veliki Grđevac nalazi se na pola puta od Bjelovara ka Daruvaru u čijem je sastavu jedanaest naselja Cremušina, Donja Kovačica, Dražica, Gornja Kovačica, Mala Pisanica, Mali Grđevac, Pavlovac, Sibenik, Topolovica, Veliki Grđevac i Zrinska. Poljoprivreda i stočarstvo glavne su gospodarske grane ovog kraja. U svim naseljima izgrađene su asfaltne ceste, provedena suvremena ulična rsvjeta i telefonska mreža, a u naseljima Veliki Grđevac i Mala pisanica izgrađena je i plinska mreža. Općina Veliki Grđevac nalazi se podno Bilogore, a središte Općine je Veliki Grđevac smješten uz državnu prometnicu Bjelovar – Daruvar. Općina se prostire na površini od 16.484 ha i po popisu 2011.g. broji 2849 stanovnika. Općina Veliki Grđevac je po Popisu stanovništva 2011. godine na površini od 164,84 km2 imala 2.849 stanovnika, što predstavlja 2,38% od ukupnog broja stanovnika Bjelovarsko-bilogorska županije, odnosno 0,07% od ukupnog broja stanovnika Hrvatske. Gustoća naseljenosti u Velikom Grđevcu je 17 stanovnika/km2.[2] Od manjina zastupljeni su Srbi s 5,90 %, Česi s 4,74% i Mađari s 2,25%. Ostale nacionalne manjine zastupljene su s manje od 1%.U sastavu Općine su naselja Veliki Grđevac, Pavlovac, Dražica, Donja Kovačica, Mala Pisanica, Gornja Kovačica, Mali Grđevac, Sibenik, Cremušina, Zrinska i Topolovica. U općini živi oko 1000 obitelji, a u obrtničkom registru je upisano 36 obrtnika i 4 trgovačka društva, sa oko 300 zaposlenih. Područje je oko 44 % pokriveno šumom, a ima oko 5600 ha poljoprivrednog zemljišta. Uz poljoprivredu ( proizvodnja mesa i mlijeka), kao osnovnu granu privređivanja. Uz dvije tvrtke koje se bave preradom drveta, drvnu masu Hrvatske šume, preko Šumarije Veliki Grđevac, prodaju kao sirovinu. Mali obrti, iako nisu razvijeni u onom obimu kako ih pamte stariji stanovnici Općine, još uvijek su dio privrede Općine Veliki Grđevac.

LEADER