Anketa

Koje podatke tražite na ovim stranicama?
  Kontakt podatke

  Vijesti iz rada LAG-a

  Općenite vijesti


Rezultati

Općina Veliki GrđevacSjedište : Veliki Grđevac

Adresa: Trg Mate Lovraka 3

Telefon: 043/461 666

E - mail: opcina-veliki-grdjevac@bj.t-com.hr Info@veliki-gdjevac.hr

WEB STRANICA: www.veliki-grdjevac.hr

Načelnik Općine Veliki Grđevac je Marijan Dautanac.

Općina Veliki Grđevac nalazi se podno Bilogore, a središte Općine je Veliki Grđevac smješten uz državnu prometnicu Bjelovar - Daruvar. Općina se prostire na površini od 16.484 ha i po popisu 2011. Godine broji 2849 stanovnika. Gustoća naseljenosti u Velikom Grđevcu je 17 stanovnika/km2. Od manjina zastupljeni su Srbi s 5,90 %, Česi s 4,74 % i Mađari s 2,25 %. Ostale nacionalne manjine zastupljene su s manje od 1%.

U sastavu Općine su naselja Veliki Grđevac, Pavlovac, Dražica, Donja Kovačica, Mala Pisanica, Gornja Kovačica, Mali Grđevac, Sibenik, Cremušina i Topolovica. U općini živi oko 1000 obitelji, a u obrtničkom registru je upisano 36 obrtnika i 4 trgovačka društva sa oko 300 zaposlenih. Područje je oko 44% pokriveno šumom, a ima oko 5600 ha poljoprivrednog zemljišta. Uz poljoprivredu (proizvodnja mesa i mlijeka), kao osnovnu granu privređivanja. Uz dvije tvrtke koje se bave preradom drveta, drvnu masu Hrvatske šume, preko Šumarije Veliki Grđevac prodaju kao sirovinu.

Mali obrti su dio privrede Općine Veliki Grđevac, iako nisu razvijeni u onom obimu kako ih pamte stariji stanovnici Općine.

LEADER