Anketa

Koje podatke tražite na ovim stranicama?
  Kontakt podatke

  Vijesti iz rada LAG-a

  Općenite vijesti


Rezultati

Općina SeverinSjedište: Severin

Adresa: Severin 137

Telefon: 043/889-010

E-mail: opcina-severin@bj.t-com.hr

Nacelnik@severin.hr

procelnica@severin.hr

Web stranica: www.severin.hr

Načelnik Općine Severin je Žarko Žgela.

Općina Severin, prirodno – geografski gledano, pripada prostoru Panonske (i peripanonske) megaregije, makroregiji Zavale sjeverozapadne Hrvatske. Obuhvaća prostor dvije karakteristične geografske cjeline: pobrđa Bilogore (sjeverno) te pleistocenskih ravnjaka i doline Severinske (južno). Izrazito je izduženog oblika (kao većina općina na reljefno raščlanjenim područjima) u smjeru jug-sjever, postavljena gotovo okomito na masiv Bilogore.

Geografski gledano granice Općine Severin teku:
– Na sjeveru – pobrđem Bilogore
– Na jugu – pleistocenskim ravnjakom

Prostorno-funkcionalno gledano, Općina Severin nalazi se u istočnom dijelu grupe županija Središnje Hrvatske, najrazvijenijeg područja Hrvatske i ključnog čvorišta europskih i regionalnih prometnih pravaca.

Obzirom na rubni položaj (prema grupi županija istočne Hrvatske), te smještaj Općine upravo između najznačajnijih prometnih pravaca (Posavskog i Podravskog koridora, te poprečnih koridora Srednja Europa-Jadran i Podunavlje-Jadran), dijelom je, kao i cijela Županija, ostala izvan interesa dosadašnjih razvojnih usmjerenja.

Općina Severin graniči:

– Na sjeveroistoku sa Općinom Šandrovac
– Na jugu sa Općinom Nova Rača
– Na zapadu sa Gradom Bjelovarom
– Na sjeverozapadu sa Općinom Veliko Trojstvo

Općina obuhvaća slijedeća naselja:

– Severin
– Orovac

LEADER