Anketa

Koje podatke tražite na ovim stranicama?
  Kontakt podatke

  Vijesti iz rada LAG-a

  Općenite vijesti


Rezultati

Općina ŠandrovacSjedište: Šandrovac

Adresa: Bjelovarska 6, 43 227 Šandrovac

Telefon: 043/874-128

Fax: 043/874-366

E-mail: opcina-sandrovac@bj.t-com.hr

Web stranica: www.sandrovac.hr

Načelnik Općine Šandrovac je Josip Dekalić.

Prostor koji danas obuhvaća općina Šandrovac nalazio se prije novog teritorijalnopolitičkog ustrojstva u bivšoj Općini Bjelovar, koja je 1992.g. podjeljena na Grad Bjelovar i pet općina među kojima i Općine Veliko Trojstvo i Nova Rača iz kojih se 1997.g. izdvojila Općina Šandrovac.

Općina Šandrovac formirana je 6.2.1997.g. donošenjem izmjena i dopuna Zakona o područjima Županija gradova i Općina u Republici Hrvatskoj ("N.N" br. 10/97). Sjedište općine je u naselju Šandrovac, a mjesna samouprava organizirana je kroz 7 mjesnih odbora u 7 naselja.

Naselja Općine Šandrovac

Općina Šandrovac obuhvaća naselja: Šandrovac, Lasovac, Lasovac Brdo, Ravneš, Kašljavac, Jasenik i Pupelicu. Općina Šandrovac formirana je kao jedinica lokalne uprave i samouprave, te je prva konstituirajuća sjednica održana 07.05.1997.g.

LEADER