Anketa

Koje podatke tražite na ovim stranicama?
  Kontakt podatke

  Vijesti iz rada LAG-a

  Općenite vijesti


Rezultati

Općina KapelaAdresa: Bilogorska 90, 43203 Kapela

MB: 02554488

OIB: 39819228656

Telefoni: 043/884-178, 884-036, 884-916,

Fax: 043/884-265

e-mail: opcina-kapela@bj.t-com.hr

stranica općine: www.opcina-kapela.hr

Načelnik: Danijel Kovačec, ing.el., 043/884-178, 098 391-153

Zamjenik načelnika: Željko Krvar, 098 706-032

Pročelnik Jed.upr.odjela: Ivan Babec, dipl. oec., 043/884-036

Voditeljica računovodstva i financija: Jasna Bet, upr.referent, 043/884-916

Obilježavanje Dana Općine Kapela: 22. srpnja

Općina Kapela je jedinica lokalne samouprave osnovana 1994. godine. Prostire se na 110 km2, sa ukupno 2973 stanovnika u 26 naselja raštrkanih po brdovitom bilogorskom terenu, koja inače imaju ukupno 120 kilometara cesta, a od toga 29,5 km županijskih cesta, 39,0 km lokalnih cesta, te 51,5 km nerazvrstanih cesta. Općina je Kapela s 1025 kućanstava kraj u kojemu se obiteljska domaćinstva uglavnom bave proizvodnjom poljoprivrednih kultura (kukuruz, pšenica, ječam itd), stočarstvom (uzgojem stoke – bikova i junica, uzgojem peradi – pilića tovljenika i nesilica), te uzgojem svinja. U ovom kraju nema razvijene industrije i obrtništva koji bi poboljšali punjenje općinskog proračuna, tako da općina ima skroman godišnji Proračun od cca 2.000.000,00 kuna te spada u nerazvijenije općine odnosno u I. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti manja od 50,0 % prosjeka Republike Hrvatske. Razina cestovne mreže i ostale infrastrukture ne zadovoljava potrebe stanovništva i time je ograničavajući faktor razvoja Općine Kapela, koja je inače naseljena pretežno staračkim domaćinstvima, a daljnja izgradnja i podizanje razine izgrađenosti infrastrukture ima veliku važnost i težinu i direktno se reflektira na razvoj naselja i općine u cjelini te ostanak mladih na selu, a time i povećanje broja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i privrednih subjekata te njihovih razvojnih kapaciteta.

LEADER