Anketa

Koje podatke tražite na ovim stranicama?
  Kontakt podatke

  Vijesti iz rada LAG-a

  Općenite vijesti


Rezultati

Općina RovišćeSjedište: Rovišće

Adresa: Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće

MB: 0251870

Telefon: 043/878-079

Fax: 043/878-489

Mob: 098/377-910

E - mail: opcina.rovisce@bj.t-com.hr

Web stranica: www.opcina-rovisce.hr

Načelnik Općine Rovišće je Slavko Priščan.

Općina Rovišće najmnogoljudnija je općina Bjelovarsko-bilogorske županije, smještena na njenu zapadnu rubu. Selo Rovišće u kojemu je sjedište općine i župe, te osnovna škola, nastalo je na križanju drevnih putova, od Panonije (Bjelovar, 12km) prema zapadu (Zagreb, 72km), te od Podravine (Koprivnica, 30km) prema Savi (Čazma, 30km) (nekoć zvana Kolomanova velika cesta). Osnova na kojoj se temelji gospodarstvo Rovišća, ali i okolnih sela jest primarni sektor. Što se poljoprivrede tiče pretežno se uzgaja puno različitih kultura na malim površinama. Problem koji se javlja u većine vlasnika posjeda je taj da su im parcele raspršene, što znatno otežava i povećava troškove kvalitetne proizvodnje.

LEADER