Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava - LAG Sjeverna Bilogora
Disable Preloader

LAG Natječaj 1.1.1. LRS (6.3.1. PRR)

Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja RepublikeHrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019, 37/2020, 31/2021), a u svezi s člankom 29.stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«,podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovii animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalnirazvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijskagrupa “Sjeverna Bilogora“ objavljuje


N A T J E Č A J za provedbu tipa operacije 1.1.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva


koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RepublikeHrvatske za razdoblje od 2014. - 2020., za područje Općina:
KAPELA, NOVA RAČA, ROVIŠĆE, SEVERIN, ŠANDROVAC, VELIKAPISANICA, VELIKI GRĐEVAC, VELIKO TROJSTVO I ZRINSKI TOPOLOVAC


Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi: 1.925.734,50 HRK
Visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000,00 eura, točnije 113.278,50 HRK
Prihvatljivost korisnika i sve potrebne informacije mogu se pronaći u LAG Natječajukoji je objavljen na mrežnim stranicama LAG-a Sjeverna Bilogora (www-lag-sjeverna-bilogora.hr)


LAG Natječaj objavljen je 05.10.2021.
Prijave na LAG Natječaj kreću od 25.10.2021. i traju do 26.11.2021. godine.
Organizirati će se tri radionice na kojima će biti predstavljeni uvjeti prihvatljivosti na području OPĆINA:


OPĆINA ROVIŠĆE


(za područje Općina Kapela, Zrinski Topolovac i Rovišće) održati će se05.10.2021. godine u 19:00 sati u prostorijama Općine Rovišće


OPĆINA VELIKO TROJSTVO


(za područje Općina Šandrovac, Severin i Veliko Trojstvo)održati će se 07.10.2021. u 19:00 sati u prostorijama Općine Veliko Trojstvo


OPĆINA VELIKA PISANICA


(za područje Općina Veliki Grđevac, Nova Rača i Velika Pisanica)održati će se 12.10.2021. godine u 19:00 sati u prostorijama Općine Velika Pisanica.


LAG Natječaj - Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava


Natrag