NATJEČAJ za provedbu tipa operacije 2.1.1. "Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" - LAG Sjeverna Bilogora
Disable Preloader

LAG Natječaj 2.1.1. LRS (6.4.1.PRR)

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora objavljuje 


N A T J E Č A J


za provedbu tipa operacije 2.1.1. "Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" koji je sukladan T.O. 6.4.1. iz Programa


ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. - 2020., za područje Općina: KAPELA, NOVA RAČA, ROVIŠĆE, SEVERIN, ŠANDROVAC,


VELIKA PISANICA, VELIKI GRĐEVAC, VELIKO TROJSTVO I ZRINSKI TOPOLOVAC


Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi: 153.064,16 HRK.


Visina potpore po korisniku iznosi najmanje: 3.500,00 eura dok je najveći iznos potpore po korisniku: 15.000,00 eura


Intenzitet javne potpore: do 70 % prihvatljivih troškova.


Prihvatljivost korisnika i sve ostale potrebne informacije mogu se pronaći u LAG Natječaju koji je objavljen na mrežnoj stranici


LAG-a Sjeverna Bilogora


(www.lag-sjeverna-bilogora.hr)


LAG Natječaj je objavljen 28.12.2020. godine


Prijave na LAG Natječaj kreću od 26.01.2021. i traju do 01.03.2021. godine


Objava LAG Natječaj_2.1.1. LAG NATJEČAJ_6.4.1 OBRASCI I PRILOZI Nacrt_LAG_natječaj_TO_6.4.1._LRS LAG_RiR_28.12.2020. Obrazac B. Plan nabave_verzija_09.11.2020. Obrazac C. Poslovni plan (opisni dio)_09.11.2020. Obrazac D. Izjava o velicini poduzeca Obrazac E. Izjava o nekažnjavanju Obrazac F. Izjava o koristenim potporama male vrijednosti Obrazac G. Zaposlenici_verzija1 Prilog I. - Dokumentacija - Zahtjev za potporu_V1 Prilog II. - Lista prihvatljivih troškova_V1 Prilog III. - Posebna punomoć_V1 Prilog IV. - Vodič za korisnike MSP Prilog IX. - Pravilnik za odabir projekata na LAG Natječajima_V1 Prilog V. - Uputa MGIOR_V1 Prilog VI. - Maksimalni iznosi troškova_V1_09_11_2020 Prilog VII. - Uputa za prikupljanje ponuda_V1 Prilog VIII. Pojašnjenje kriterija odabira_V1 Prilog X. - Uredba EU br. 1308_V1 PPT 2.1.1 - 6.4.1_za web NOVI IZMIJENJENI - Obrazac A. Prijavni Obrazac Izmjena Tehničke Prirode STARI NEVAŽEĆI - Obrazac A. Prijavni Obrazac Izmjena Tehničke Prirode


Natrag