Izvješće o održanim animacijskim radionicama za izradu nove lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora za razdoblje 2023.- 2027. - LAG Sjeverna Bilogora
Disable Preloader

Novosti

LAG Sjeverna Bilogora održao je još dvije animacijske radionice za izradu nove lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. – 2027. godine. Animacijske radionice održane su 24.11.2022. u Velikom Grđevcu i 29.11.2022. u Novoj Rači.


Prezentaciju su održale Romana Diebalo Šimić, voditeljica LAG-a Sjeverna Bilogora i Romana Kovačić, zaposlenica LAG-a Sjeverna Bilogora.


Prezentacija je obuhvatila kratki pregled provedbe Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora za razdoblje 2014. – 2020. i prijelazno razdoblje do 2023. Nakon toga prošli smo glavne aktivnosti LAG-a u novom razdoblju, opće uvjete prihvatljivosti prijavitelja na LAG natječaj, opće uvjete prihvatljivosti projekata na LAG natječaj, intervenciju LEADER-CLLD u okviru SP ZPP 2021. – 2027., opće i specifične ciljeve SP ZPP 2021. – 2027., ideje implementacije koncepta Pametnih sela u intervencije, analizu razvojnih potreba (slabosti i prijetnje) i potencijala (snage i prilike) područja općina Nove Rače i Velikog Grđevca.   


Naši dionici obuhvatili su sva tri sektora: civilni, gospodarski i javni sektor, s iskustvom u provedbi svojih projekata na LAG natječaju i nacionalnim natječajima (PRR RH 2014. – 2020., natječaji Ministarstva turizma i sporta i različiti županijski natječaji). Popunili su i obrasce sa svojim projektnim idejama koje su uključile i dio koji se odnosi na koncept Pametnih sela, tj. digitalizaciji u poljoprivredi i ublažavanju klimatskim promjenama, ali i inovativnim i pametnim rješenjima u selu. Na radionici su se iznjedrile mnogobrojne projektne ideje vezane uz ruralnu infrastrukturu, ali i za ulaganja u obnovljive izvore energije za potrebe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Najveća potreba poljoprivrednika iskazana je u nabavi mehanizacije, ali najveća prepreka realizaciji projektnih ideja su nesređeni imovinskopravni odnosi.


Vidimo se u Rovišću 2.12.2022.!  


#LAGSjevernaBilogora #VelikiGrđevac #NovaRača #ruralnirazvoj #održivirazvoj 

Natrag


Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner