19.1.2023. godine u Vijećnici Općine Nova Rača, Trg Stjepana Radića 56, Nova Rača s početkom u 18:00 sati održana je animac" />
Održana animacijska radionica za izradu nove Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora za razdoblje 2023.- 2027. - LAG Sjeverna Bilogora
Disable Preloader

Novosti


19.1.2023. godine u Vijećnici Općine Nova Rača, Trg Stjepana Radića 56, Nova Rača s početkom u 18:00 sati održana je animacijska radionica za izradu nove Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora.Program animacijske radionice bio je podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu održano je predavanje „Utjecaj domaćih životinja na bioraznolikost travnjaka“. Predavanje je održao Domagoj Stančec, diplomirani inženjer agronomije.Prezentirao je prednosti pašne hranidbe kod krava, ovaca i konja, načine na koji te životinje koriste pašu, način odgrizanja biljke, koliko prostora treba pojedinoj domaćoj životinji, načine održavanja pašnjaka, koje su prednosti pašne hranidbe, kako domaće životinje utječu na pašnjake, koje su poželjne biljke, a koje su izrazito opasne.U drugom dijelu animacijske radionice prezentaciju su održale Romana Diebalo Šimić, voditeljica LAG-a Sjeverna Bilogora i Romana Kovačić, zaposlenica LAG-a Sjeverna Bilogora.Prezentacija je obuhvatila kratki pregled provedbe Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora za razdoblje 2014. – 2020. i prijelazno razdoblje do 2023. Nakon toga prošli smo glavne aktivnosti LAG-a u novom razdoblju, opće uvjete prihvatljivosti prijavitelja na LAG natječaj, opće uvjete prihvatljivosti projekata na LAG natječaj, intervenciju LEADER-CLLD u okviru SP ZPP 2021. – 2027., opće i specifične ciljeve SP ZPP 2021. – 2027., ideje implementacije koncepta Pametnih sela u intervencije, analizu razvojnih potreba (slabosti i prijetnje) i potencijala (snage i prilike) područja općine Nova Rača.Naši dionici obuhvatili su sva tri sektora: civilni, gospodarski i javni sektor, s iskustvom u provedbi svojih projekata na LAG natječaju i nacionalnim natječajima (PRR RH 2014. – 2020., natječaji Ministarstva turizma i sporta i različiti županijski natječaji). Popunili su i obrasce sa svojim projektnim idejama koje su uključile i dio koji se odnosi na koncept Pametnih sela, tj. digitalizaciji u poljoprivredi i ublažavanju klimatskim promjenama, ali i inovativnim i pametnim rješenjima u selu. U ležernom razgovoru iznjedrile su se brojne ideje: navodnjavanje, pogoni za skladištenje i preradu, razvoj ruralnog turizma, upotrebe obnovljivih izvora energije. Bilo je vrlo zanimljivo, kreativno i informativno.Nažalost, treću radionicu nismo održali jer nije bilo zainteresirane djece.Animacijska radionica završila je u 19:45 sati.Natrag


Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner Lagbanner